Julkaisuja

Luovat alat / meda-koulutus. Haastattelujulkaisu. Adulta, 2008. Kirjoitus- ja toimitustyö.

Hallan vaara – Merkintöjä maahanmuuton puhetavoista. Pamfletti ja tietokirja eduskunnassa 1998–2010 käydystä turvapaikkapoliittisesta keskustelusta. Into Kustannus, 2010. Oma teos.

Creada: Loikka luovaan yrittäjyyteen. Haastattelujulkaisu. Luova Suomi, 2010. Kirjoitus- ja toimitustyö.

Sparraajan käsikirja: Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Haastattelu- ja raporttijulkaisu. Diges ry, 2012. Kirjoitus- ja toimitustyö.

Näe, koe, tee. Yhdistysten strategiaopas. Diges ry, 2013. Toimitustyö.

Väki, valta ja virasto – Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Tietokirja. Into Kustannus, julkaistu toukokuussa 2014. Oma teos. Ote kirjasta täällä.

Hyvinvointipalveluita monialaisesti. Opas yhdistyksille. Kolmas lähde, Aalto-yliopisto Pienyrityskeskus, kesä/heinäkuu 2014. Toimitustyö.